Sentro Yabancı Dil Hizmetleri

EN 15038, Avrupa Birliği Çeviri Hizmet Standardı nedir?

Çeviri hizmetlerinde ISO 9001 tek başına çeviride kaliteyi garanti etmez. 2006 yılında çeviri hizmetlerinde kalite standardı olarak EN 15038, Avrupa Standardizasyon Komitesi tarafından yayınlandı. Türkiye'de 2010 yılında TSE tarafından tam anlamıyla uygulamaya konuldu. EN 15038 standardı, bağımsız denetim kuruluşları tarafından çeviri şirketlerinin kaliteli hizmet sunduğunu kanıtlamak üzere olumlu bir girişim olarak tüm dünya çapında kabul görmeye başladı. Özellikle Avrupa Birliği verdiği çeviri ihalelerinde EN 15038 standardı aramaya başladı.

ISO 9001'in Önemi nedir?

ISO International Organization for standardization'ın kısa yazılışıdır, yani uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim standardıdır. ISO 9001 Belgesi ise ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayşının sonucunda ortaya koyduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.

ISO 9001 ise etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. Belge kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir. Standart merkezi İsviçre'nin Cenevre kantinde yer alan ve 90'dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası standardizasyon Örgütü (International Organization of standardization - ISO) tarafından geliştirilmiştir.