Sentro Översättnings & Lokaliseringstjänster

Sentro arbetar med över 400 inhemska och utländska frilansande översättare. Vi har varit verksamma i ca 20 år på över 30 språk.

  1. Auktoriserad översättning på alla språk
  2. TM (Translation Memory) (Översättningsminne) applikationer och lokalisering
  3. Rättsliga och kommersiella texter - fullmakter, domstolsförordningar, avtal, officiella dokument, lagstiftningar, patenter, fakturor, ursprungscertifikat ...
  4. Tekniska texter - underhåll och drift, kursdokument, kataloger, kravspecifikationer ...
  5. Tryckta arbeten för era översatta dokument (kataloger, broschyrer, guider, etc.)
  6. Översättningar inom medicin / biologi
  7. Översättningar av tekniska och vetenskapliga artiklar
  8. Översättningar av reklammaterial
  9. Översättningar av verksamhetsrapporter
  10. Översättningar av webbplatser