Sentro Översättnings & Lokaliseringstjänster

Sekretess

 Vi ingår ömsesidiga sekretessavtal med våra kunder om så önskas. Dessa avtal är bindande för Sentro. Vi utför även sekretessavtal med våra medarbetare, såväl som med våra leverantörer av tjänster där det krävs. Vårt filöverföringssystem och fillagringssystem är Sentros egen registrerade egendom och inte öppet för en 3: e part.