Sentro Usługi Tłumaczeń i Lokalizacji

Prywatność

Na życzenie naszych klientów wchodzimy w dwustronne umowy o poufności. Te umowy są wiążające dla SENTRO. Jeśli zachodzi taka potrzeba przygotowujemy umowy o poufności z naszymi pracownikami jak i z naszymi dostawcami usług. Nasz system transmisji danych oraz system magazynowania danych wykorzystywany jest tylko na potrzeby Sentro i nie jest udostępniany podmiotom trzecim.