Sentro vertalingen & lokalisatiediensten

Privacy

Wij gaan een wederzijde geheimhoudingsovereenkomst met onze klanten aan, als hiernaar wordt gevraagd. Deze overeenkomst is bindend voor Sentro. Wij hebben ook een geheimhoudingsovereenkomst met onze werknemers, en met onze dienstverleners wanneer dit nodig is. Ons systeem voor het versturen en bewaren van bestanden bevindt zich op Sentro's eigen terrein en is niet open voor derden.