Sentro Fordítási és Lokalizálási Szolgáltatások

A Szinkrontolmácsolásra Vonatkozó Általános Információk

 1. A szinkrontolmács arra összpontosít, hogy azok a személyek amelyek nem beszélik egymás nyelvét, mégis megértsék egymást.
 2. A Szinkrontolmács szerepe a nemzetközi találkozók során alapvető jellegű és ezen események ismétlési kívánságát vonja maga után.
 3. A Konferenciatolmácsolás egy jellegzetes mesterség, és különleges képzést igényel.
 4. A Tolmács a beszélgetés része kell legyen, nem pedig egy közvetítő.
 5. A Tolmács a mondatokat a társadalmi-gazdasági és kulturális értelem elvesztése nélkül kell fordítania.
 6. Sentro® a fentiek teljes megértésében látja el feladatát.

Szinkronfelszerelések

 1. A szinkrontolmácsolás alat felhasznált tolmácsfülke és műszaki berendezések a TS ISO 2603 & 4043 szabványoknak megfelelőek.
 2. A Bosch Integrus digitális rendszerrel rendelkezünk
 3. Sentro, a műszaki és személyzeti infrastruktúrájának köszönhetően 5 különböző helyen képes eseményeket szervezni.
 4. Sentro Törökország egyedüli entitása amely ugyanabban az időben fordítókat és műszaki személyzetet is alkalmaz.
 5. Ennélfogva, az Ön teljeskörű eseménye jó kezekben van a Sentro-nál.

Mono SzinkronRendszer

Egycsatornás szinkrontolmácsolási rendszer egyik nyelvből a másikba.

Multi-Csatornás SzinkronTolmácsolási Rendszer

Szinkrontolmácsolási rendszer több forrásnyelvből több célnyelv felé, továbbított tolmácsolással, ha szükséges.

Infoport Tolmácsolási Rendszer

Mobil tolmácsolási rendszer: mozgás közbeni tolmácsolás céljából, amikor helyváltoztatás szükséges.

Szabadon mozoghat a hordozható Infoport rendszer segítségével.

Konszekutív tolmácsolás

Olyan tolmácsolás amely a beszélő személy egy vagy több mondata befejezte után történik, a mondatok teljes ismétlése által a célnyelvben.

A SZINKRON TOLMÁCSOLÁSI SZOLGÁLTATÁSOK MELLETT, SENTRO UGYANAKKOR AZ ÖN TELJES SZINKRONTOLMÁCSOLÁS ÉS SZERVEZÉSI SZÜKSÉGLETEINEK KIELÉGITÉSÉHEZ ELENGEDHETETLEN FELSZERELÉST IS BIZTOSÍTJA. TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT LÁTOGASSON EL A SZINKRONTOLMÁCSOLÁSNAK SZÁNT WWW.SENTROSIMULTANE.COM HONLAPUNKRA.