Sentro Fordítási és Lokalizálási Szolgáltatások

2012, FEBRUÁR 15

Sentro Fordítási & Lokalizálási Szolgáltatások a Humán Erőfforások 2012 Találkozó 2012 fordítási szponzora volt.

Sentro Fordítási & Lokalizálási Szolgáltatások biztosította a Humán Erőforrások 2012 Találkozó szponzorálását, amely a Lütfi Kirdar Congress and Exhibition Hall-ban volt megtartva Február 15- 16 között. Kérjük, részletekért látogasson el a www.insankaynaklarizirvesi.com honlapra. A találkozó “A Változás Ideje! Kész vagy Megújúlni és Fejlődni?” szlogennel kezdődött.

2012, DECEMBER 22

Sentro Fordítói & Lokalizálási Szolgáltatások a Marketing az Ügyfél Korában Találkozó 2011.

Sentro Fordítói & Lokalizálási Szolgáltatások a Marketing az Ügyfél Korában Találkozó 2011 fordítási szponzora volt, amely a Lütfi Kirdar Congress and Exhibition Hall-ban volt megtartva December 7- 8 között. Kérjük, részletekért látogasson el a www.pazarlamazirvesi.com honlapra. A találkozó Peter Economides elnökségével kezdődött “A Szerelem a Marketing Gyöke” szlogennel.

2011, DECEMBER 17

Fordítonk, Kenan Aydin, második helyet nyerte az Európai Únió Ifjú Fordítói 2011 vetélkedőn.

Az Európai Únióhoz (EU) való csatlakozási időszak alatt, országunk az EU Acquis-al összhangban kellet legyen, ennek lefordítása mellett. A keretmegállapodáson belül, az Európai Únió Minisztériuma szervezésében a Fordítási Osztály Koordinációja (FOK) jött létre. A FOK az Európai Acquis fordítását koordinálja török nyelvre, és nyelvészeti, technikai és jogi felülvizsgálatokat hajt végre a fordításokon, a megfelelő közintézmények és entitások segítségével, ugyanakkor az EU terminológiájára vonatkozó adatbázist állítja össze.

A török nyelv az EU hivatalos nyelvei közé lesz sorolva, amint Törökország EU tagállammá válik. A többnyelvűség egy alapvető EU-s elv, az EU 23 hivatalos nyelvet foglalva magába. Ugyanakkor, a világ legnagyobb fordítóközpontja, amely 1750 nyelvésznek ad otthont, az Európai Bizottság felügyelete alatt működik.

A vetélkedő 2011 December 17-én, Isztanbulban volt megtartva. 24 főiskola végzős diákja, és 34 osztály vett részt a vetélkedőn. A résztvevő diákokat a főiskolák választották. Összesen 93 diák vett részt a vetélkedőn, 55 angol, 19 francia és 19 német nyelven.

Egy, az EU-ra vonatkozó szöveg volt török nyelvre lefordítva a Vetélkedő folyamán. A forrásszöveg az EU egyik üzleti nyelvén volt előkészítve: angol, francia vagy német.

Az EU Fordítói Vetélkedő Értékelő Bizottsága, amely az EU Minisztérium tagjaiból tevődik össze, értékeli a vetélkedőt.

Az értékelési kritériumok magukba foglalják a forrás és célnyelv szaktudását, az EU terminológia helyes használatát és a nyelvtani szabályok betartását is.