Sentro Fordítási és Lokalizálási Szolgáltatások

A fordítás történelme

A fordítás szükségessége a történelem folyamán kifejlődött különbőzö nyelvekkel együtt jelent meg. Ha arra gondolunk, hogy az írást 5000 évvel ezelőtt találták fel, megérthetjük, hogy a fordítás is ősrégi történelemre néz vissza.

Habár a szóbeli tolmácsolás kissé korábbi eredetű, az első írott fordításmintákat a Summér történelemben leljük fel. A más nyelvet beszélő közösségek közötti hivatalos megállapodások fordításszükségessége a a fordítás tulajdonképpeni szükségességének létrehozó alapja.

Továbbá, a fordítás kötelezővé vált a teológiai szövegek esetén. Például, úgy tudjuk, hogy az Ószövetséget 72 fordító 72 nap alatt fordította le Héberből Ógörög nyelvre. Az Ószövetség e változata, amelyet I.E. 247-ben fedeztek fel, a “Septuaginta” nevet viseli, ami latinul 70-et jelent.

Bagdad városa egy fontos fordítási központ volt a 9-ik és 10-ik század folyamán, amikor a fordítási munka a Középkorban csak a Bibliára és az Egyházra korlátozódott. Az Ógörög szövegek Arab nyelvre voltak lefordítva, nagymértékben hozzájárulva a tudományos tanulmányok fejlődéséhez.

A fordítási tevékenység teret nyert a nyomtatás felfedezésével. Latin nyelvből több más nyelvre, különösen német nyelvre fordítottak, ezáltal felgyorsítva a Reformáció mozgalmát.

A fordítás egyre gyorsabban fejlődött a Romantikus 19-ik század folyamán, és olyan kérdések tisztázódtak mint például mi a fordítás és hogyan kellene elvégezni.

Amint a világ az Ipari Forradalmon keresztülment, és a nemzetközi kapcsolatok száma növekedett, a 20-ik század folyamán a műszaki fordítások száma is megnőtt. A FORDÍTÁS TUDOMÁNYA (az a tudományág amely a fordítási termékek folyamatát és tulajdonságait tanulmányozza) ugyanebben az időszakban kezdett el körvonalazódni

Melyek a Minőségi Fordítás Jellemzői?

A fordítás az üzeneti tartalom célnyelvbe történő újra kifejezésének folyamata írott vagy szóbeli formában a lehető legpontosabban és legteljesebben.

Egy minőségi fordítás három legfontosabb jellemzője a következő:

1) PONTOSSÁG – A forrásüzenetet minél pontosan kell tolmácsolni és újra kifejezni.

2) TISZTASÁG – Lehet, hogy egy véleményt többféleképpen is ki lehet fejezni. A fordító a lehető legtisztább és legérthetőbb változatot kell kiválassza, és a hétköznapi ember számára egyszerű, érthető módon előadnia.

3) TERMÉSZETESSÉG – A forrásnyelvet a lehető legtöbbet kell természetesen használni ezáltal megbizonyosodva arról, hogy a fordítás hatékony és elfogadható lesz. Az ily módon elvégzett fordítás nem lesz zavaró.

Mi a Lektorálás?

A lektorálás az a folyamat amely során a felülvizsgáló személy mondatonként ellenőrzi azt, hogy az eredeti nyelvben használt kifejezések értelmüket a fordítás során megőrzik, ezután pedig szükség esetén a fordítás szerkesztésre is kerül. Ugyanakkor, ebben a fázisban történnek az utolsó simitások is annak érdekében, hogy a szöveg könnyen olvasható legyen. Ez az úgynevezett “kontroll”, “kontroll olvasás” vagy “fordításszerkesztés”.

Mi a Lokalizálás?

Az összes fordítás fontos; bárhogyan is, egyes termék lokalizálási szoftver használatát igényli olyan követelmények miatt mint például a terminológiai egyeztetés, vagy olyan helyzetekben amikor a kódot nem kell lefordítani, de a szöveget igen és ezek keverve találhatóak a forrásszövegben, vagy további követelmények léteznek mint például az ügyfél/téma terminológia listájának, különleges karaktertípusainak, stb. felhasználása. A lokalizálás különösképpen műszaki fordításokban látható és számítógépszoftverek, ezek segítőfájljai, honlapok, útmutatók, prospektusok, bemutatók fordításában is használandó. Mivel a lokalizálás során “tesztelés” fázisról is beszélünk ott ahol fordítás utáni lektorálás van végrehajtva és olyan pontok léteznek, mint például a nyelvi Minőségi Ellenőrzés (QA) és a termék műkődésképességének tesztelése, a nagyobb társaságok nyelvészeket alkalmaznak a Minőségi Ellenőrzés végrehajtására és lokalizálási mérnököket a lokalizálás műszaki oldalának végrehajtására.

Milyen egy jó Fordító?

Képesnek kell lennie a mondatokat tisztán, a kétértelműségeket elkerülve a célnyelvben kifejezni.

Mielőtt elkezdené a fordítást, a fordítónak tisztában kell lennie azzal, hogy a fordítandó tartalommal kapcsolatos szakképzettsége elegendő-e egy minőségi fordítás elvégzésére, és csak akkor fogadja el a munkát, ha ezen feltételnek eleget tesz. A fordítást nem kellene elvállalnia, ha a témával kapcsolatos ismeretei nem kielégítőek.

Átfogó terminológiával kellene rendelkeznie mind a forrás- mind a célnyelvben és olyan forrásokat kellene előkészítsen amelyekből utólag dokumentálódhat.

Hatékony időbeosztásra és időkezelésre képes kell lennie.

A fordító nemcsak a forrásszöveg teljes egészét kell megértse, de ugyanakkor képes kell egyen azt, egy teljesen más nyelvi és kulturális háttérel rendelkező személyek számára érthető módon átalakítania. Csak egy professzionális fordító rendelkezik azokkal a szakképzetségekkel amelyek lehetővé teszik ennek az átfogó tevékenységnek a véghezvitelét.