Sentro käännös- ja lokalisointipalvelut

Yleistä tietoa simultaanitulkkauksesta

 1. Simultaanitulkki varmistaa, että eri kieliä puhuvat henkilöt ymmärtävät toisiaan.
 2. Simultaanitulkilla on olennaisin osa kansainvälisissä kokouksissa ja niiden tarpeellisessa toistossa.
 3. Konferenssissa tulkkaus on ammatti, joka vaatii tietynlaisen koulutuksen.
 4. Tulkin tulee olla osana keskustelua, eikä antaa kuvaa välittäjänä olemisesta.
 5. Tulkin tulee kääntää lauseet toiselle kielelle jättämättä pois niiden sosioekonomisia tai kulttuurisia merkityksiä.
 6. Sentro täyttää vastuunsa ymmärtäen nämä seikat.

Simultaanijärjestelmät

 1. Simultaanikäännöksissä käytettävät kopit ja tekniset varusteet noudattavat TS ISO 2603- ja 4043-standardeja.
 2. Saatavilla on Bosch Integrus -digitaalijärjestelmä.
 3. Sentrolla on hallussaan tekninen infrastruktuuri ja henkilöstö, joilla viiden eri paikassa sijaitsevan, samanaikaisen tapahtuman järjestäminen on mahdollista.
 4. Sentro on Turkin ainoa yksikkö, joka työllistää sekä kääntäjiä että teknistä henkilökuntaa samaan aikaan.
 5. Voit täten siirtää täydellisen tapahtumasi suoraan käsiimme.

Yksittäinen simultaanijärjestelmä

Järjestelmä simultaanikäännökselle yhdeltä kieleltä toiselle yhden kanavan välityksellä.

Monikanavainen simultaanitulkkausjärjestelmä

Järjestelmä samanaikaiselle tulkkaukselle monilta lähdekieliltä useille kohdekielille toisten kielten kautta vaadittaessa.

Infoport-tulkkausjärjestelmä

Liikkuva tulkkausjärjestelmä: järjestelmä liikkeessä tehtäville käännöksille tietyn sijainnin sisäisesti.

Liikkuvan Infoport-järjestelmän kanssa liikkuminen on vapaata.

Peräkkäistulkkaus

Tulkkaus puhujan yhden tai useamman lauseen jälkeisesti, toistaen lauseet vastaavasti kohdekielellä.

SIMULTAANITULKKAUSPALVELUIDEN LISÄKSI SENTRO TARJOAA MYÖS VARUSTEITA SIMULTAANITULKKAUS- JA -ORGANISOINTITARPEISIIN. JOS HALUAT LISÄTIETOA, KÄY SIMULTAANITULKKAUSPALVELUILLEMME OSOITETULLA SIVUSTOLLA OSOITTEESSA WWW.SENTROSIMULTANE.COM