Sentro käännös- ja lokalisointipalvelut

Käännösmuistit

Käännösmuisti (TM, Translation Memory) on yksi käännösohjelmien tärkeimmistä ominaisuuksista, jolla kääntäjää tuetaan käännöksen aikana ja varmistetaan kohdetekstin johdonmukaisuus. Käännösohjelma yksinkertaisesti tallentaa lähde- ja kohdevirkkeet tietokantaan, jota kutsutaan käännösmuistiksi. Käännösohjelma etsii tulevia virkkeitä tietokannasta, jonne käännösmuisti on tallennettu ja hakee samankaltaiset virkkeet sieltä kääntäjän puolesta. Jos virkkeet vastaavat toisiaan täydellisesti, kääntäjä tarkistaa sen ja siirtyy seuraavaan virkkeeseen. Jos virkkeet eroavat, niiden erot merkitään niiden ollessa näkyvillä kääntäjälle. Tässä tapauksessa kääntäjä tekee tarpeelliset muutokset, syöttää uuden virkkeen tietokantaan ja siirtyy seuraavaan virkkeeseen. Lähdetekstin virkkeet tallennetaan tietokantaan, kun niitä käännetään tämän ohjelman avulla yhdistämällä ne ohjelman tiettyyn tiedostomuotoon. Käännösmuistit, jotka on luotu näin – tallentamalla kaikki virkkeet sekä lähde- että kohdekielellä tietokantaan – tukevat käännösprosessia. Tällä tavalla voidaan varmistaa kielen ja tyylin johdonmukaisuus ja käännöksen parempi laatu.

Käännösmuistien käyttö helpottaa myös teksteissä tehtäviä yhteisiä muutoksia. Lähde- ja kohdetekstit säilytetään käännöksen aikana yhdessä asiakirjassa, joita kutsutaan “kieliparillisiksi” asiakirjoiksi. Kun käännös on oikoluettu, tarvittavat muutokset tehty, tarvittaessa myös samankaltaisille teksteille ja asiakirjoille, asiakirjat ”siistitään”. Tämä toiminto poistaa “kieliparin” sisältävien asiakirjojen lähdetekstin ja luo täten kohdeasiakirjan, jossa käytetään kohdetekstin lopullista muotoa.

Käännösmarkkinoilla on saatavilla monia käännösmuistiin pohjautuvia ratkaisuja, kuten yleisimpiin kuuluvat Trados, Transit, Wordfast, DejaVu, Passolo ja Catalyst. Näiden ja muiden käännösohjelmien asiantuntevan käytön ansiosta yrityksemme myös suojelee asiakkaiden yksityisyyttä jokaiselle asiakkaalle erikseen avattavien käännösmuistien johdosta. Käännösmuistit tulevat toimimaan moottorin tavoin käännösohjelmissa myös tulevaisuudessa. Käännösmuistien käyttö edellyttää kuitenkin asiakirjojen sähköistä muotoa, joka saattaa vaatia tekstintunnistusohjelmien käyttöä. Asiakirjat voidaan kääntää helposti niiden ollessa sähköisessä muodossa, jolloin korkealaatuisten käännösten tarjoaminen on mahdollista käännösohjelmia käyttäen.

Terminologian johdonmukaisuus

Terminologian johdonmukaisuus on erityisen tärkeää teknisissä käännöksissä. Johdonmukaisuuden varmistamiseksi käytettävät terminologiatietokannat tukevat kääntäjiä heidän työnsä aikana ja varmistavat samojen sanojen käytön samoille termeille. Käännös- ja oikolukutiimimme varmistavat terminologian johdonmukaisuuden pitkäaikaisille projekteille sisäisen terminologia-alustamme avulla, jossa terminologiaa päivitetään jatkuvasti. Nämä terminologialistat, jotka lähetetään jälkeenpäin asiakkaiden hyväksyttäväksi, sisällytetään myös sisäiseen terminologia-alustaan, jotta asiakkaiden valitsemia sanoja käytetään myös tulevissa projekteissa. Käytämme useita terminologianhallintaohjelmia. Nämä käännösohjelmien kanssa pakettina tulevat terminologianhallintaohjelmat toimivat yhdessä käännösmuistien ja projektinhallintaohjelmien kanssa. Näin voimme varmistaa, että jokaisen projektin kanssa työskennellään niiden omalla käännösmuistilla ja terminologialistalla.

Oikolukijoidemme tarkistamat valmiit käännökset tarkistetaan myös eri hallintaohjelmilla, joilla varmistamme yhdenmukaisuuden terminologialistojen kanssa. Tällaisten ohjelmien avulla oikolukijamme voivat käydä läpi erilaiset ongelmat, kuten puuttuvat kohdat, terminologian asianmukaisen käytön, ylimääräiset/puuttuvat numerot jne., jolloin asiakkaat saavat muokatun/korjatun lopullisen version asiakirjoista. Tällä tavalla asiakkaalta saatavan terminologialistan hankkiminen ennen käännöksen alkua varmistaa työn korkeamman laadun ja sen, että se tehdään asiakkaan valitsemia termejä käyttäen.

Terminologian johdonmukaisuus on tärkeää myös ohjelmistoissa ja verkko- tai mobiilisovelluksissa. Valikoissa käytettyjen sanojen, näppäimien nimien epäjohdonmukaisuudet ja samankaltaiset ongelmat voivat olla haitallisia tai jopa vaarallisia käyttäjälle, sillä ne voivat esim. johtaa ohjelmiston vääränlaiseen käyttöön, eikä käyttäjä välttämättä löydä valikkoa tai näppäintä. Tästä syystä terminologian johdonmukaisuuteen ja tarvittavien ohjelmien käyttöön keskittyminen on ehdotonta käännöstuotteiden korkealaatuisuuden varmistamiseksi.

Tuki suunnittelulle ja muodoille

Tekstit eivät ole enää pelkistettyjä. Ne esiintyvät yhtä useammin RTF-muodossa, jotka ovat valmiita tulostettavaksi, valmistettuna Adobe InDesignissa ja muissa suunnittelumuodoissa tai verkkotiedostona, jos niitä käytetään verkkosivustolla. Toimitamme käännöksesi valmiina projektina, säästäen sinulta suunnittelu- tai tiedostonmuuntamiskulut tällaisten tiedostotyyppien tukemme ansiosta.

Ohjelmistokäännökset

Tietokoneille asennettavat ohjelmistot, verkkopohjaiset sovellukset ja kannettavilla laitteilla käytettävät sovellukset vaativat erilaista käännöstapaa. Tällaiset ohjelmistot ja sovellukset vaativat tiettyjen käännösohjelmien käyttämistä ja tietämystä ohjelmistojen lokalisoinnista, sillä niiden valikot, ikkunat ja tekstit käyttävät eri tiedostotyyppejä ja -rakenteita. Tällaista asiantuntemusta tarjoamalla voimme tukea sinua jokaisessa vaiheessa halutessasi ohjelmistosi käännettäväksi haluamillesi kielille.