Sentro Oversættelse og Lokaliseringsservice

Historien om oversættelse

Behovet for oversættelse opstod med udviklingen af forskellige sprog i menneskets historie. Hvis man tænker på hvordan vi fandt på at skrive for ca. 5000 å siden, er det nemt at forstå hvor ældgammel oversættelseshistorien er. Selv om historien om mundtlig oversættelse går endnu længere tilbage, blev de tidligste prøver på skriftlig oversættelse fundet blandt stentavlerne i sumerisk historie. Behovet for oversættelse af officielle aftaler mellem forskellige befolkningsgrupper der talte forskellige sprog skabte behov for oversættelse. Derudover blev oversættelse en nødvendighed for teologiske tekster. For eksempel, Det Gamle Testamente, som rygtet siger blev afsluttet af 72 oversætter på 72 dage, blev oversat fra hebraisk til oldgræsk. Denne græske udgave af Det Gamle Testamente, som blev fundet i året 247 før Kristus, blev kaldt Septuaginta, hvilket betyder 70 på latin.

Baghdad var i sin tid et betydeligt oversættelsescenter i den 9. og 10. århundrede, da oversættelsen i middelalderen var begrænset til kirken og biblen. Tekster på oldgræsk blev oversat til arabisk og gjorde store bidrag til videnskabelige undersøgelser. Oversættelsesaktiviteterne steg med opfindelsen af bogtrykkeri. Oversættelsen af tekster fra latin til andre sprog, hovedsagelig tysk, blev fremskyndet med reformationsbevægelsen. Der var endnu hurtigere udvikling af oversættelse i et 19. århundrede, og spørgsmål om hvad oversættelse er og hvordan det burde være blev også afklaret. Da hele verden gik igennem den industrielle revolution og med en stigning i internationale forbindelser, steg tekniske oversættelser i antal i det 20 åhundrede.

Oversættelsesvidenskab: (Et videnskabeligt felt der undersøger oversættelsesprocessen og de færdigoversatte produkters egenskaber) begyndte også at tage form indenfor den samme periode.

Hvad kendetegner er god oversættelse?

Oversættelse er den process hvor man gen-udtrykker, enten skriftligt eller mundtligt budskabets inhold fra kildesprog til målsprog på den mest nøjagtige og fuldstændige måde man kan.

De tre vigtigste elementer for en god oversættelse er:

1. Nøjagtighed – Budskabet i kildesproget bør oversættes så præcist som muligt og gen-udtrykt igen så præcist som muligt.

2. Klarhed – Det kan være at der er flere måder at udtrykke sig. Oversætteren bør vælge den mest klare og forståelige måde iblandt dem, og udtrykke budskabet på en sådan måde at det er nemt at forstå for et almindeligt menneske.

3. Kildesproget bør bruges så naturligt som muligt og på den måde sikre at oversættelsen er effektiv og kan accepteres. En sådan oversættelse vil ikke genere.

Hvad er korrekturlæsning?

Korrekturlæsning er den process hvor man gennemgår den oversatte tekst sætning for sætning med en kompetent korrekturlæser for at være sikker på at betydningen på originalsproget bliver udtrykt i oversættelsen og så redigere oversættelsen hvor det er nødvendigt. Ydermere, er det nu hvor den sidste hånd er lagt for at gøre den oversatte tekst lettere at læse. Denne fase bliver også kaldt “kontrol”, “kontrollæsning” eller “oversættelsesredigering”.

Hvad er localisering?

Mens alle oversættelser er vigtige, er der nogle oversættelser hvor der er brug for lokaliseringsprogrammer på grund af projektets krav, som f.eks terminologi-konsistens, teksten som skal oversættes, koder der ikke skal oversættes, hvilket altsammen forekommer i kildeteksten sammenblandet, eller måske yderligere krav oversætteren skal overholde, som f.eks. Brugen af kunde-eller emne specifik terminologilister, specielle skrifttyper, osv.

Lokalisering ses mest i tekniske oversættelser, men bruges også i oversættelse af edb-programmer, hjemmesider, brugervejledninger, præsentationer, osv. Da “test”-trin bliver foretaget i lokaliseringsteksten, hvor efter-oversættelseskorrekturlæsning bliver gennemført, og flere punkter, såsom kvalitetssikring (QA) med hensyn til sprogbrug, og om den oversatte tekst (for software, hjemmeside, m.m.) fungerer korrekt, bliver testet, ansætter større virksomheder tit kvalitetssikring (QA) og lokaliseringsteknikere til de tekniske aspekter af lokalisering.

Hvordan bør en god oversætter være?

Han/hun bør være i stand til klart at udtrykke teksten således at der er ingen tvetydighed i kildesproget. Inden han/hun begynder at oversætte, skal han/hun vurdere om han/hun har kompetence af oversættelsens indhold, og derefter påtage sig opgaven på gundlag af denne vurdering. Han/hun bør ikke begynde at oversætte hvis ikke han/hun har tilstrækkelig viden om emnet.

Han/hun bør have omfattende kendskab til terminologien, i både kilde- og målsproget, og bør forberede sig på forhånd med opslagsressourcer han/hun kan bruge efter behov.

Han/hun bør forberede en effektiv tidsplan og bruge tidsplanen godt.

En oversætter skal ikke kun helt helt forstå kildeteksten, men skal også være i stand til at forvandle den til en måltekst som kan forstås af mennesker med ganske forskellige sproglige og kulturelle baggrunde. Kun en professionel oversætter har den nødvendige specialviden til at påtage sig et sådan omfattende job.