Sentro Překladatelské a Lokalizační služby

Sentro pracuje s více než 400 tuzemskými a zahraničními nezávislými překladateli. Pracujeme zhruba 20 let ve více než 30 jazycích.

  1. Soudní překlady ve všech jazycích
  2. TM (Překladové paměti) aplikace a lokalizace
  3. Právní a komerční texty – plné moci, soudní nařízení, smlouvy, úřední dokumenty, právní předpisy, patenty, faktury, certifikáty pravosti...
  4. Technické texty – pokyny k údržbě a provozu, školící dokumenty, katalogy, specifikace tendrů...
  5. Tiskařské práce pro Vaše přeložené dokumenty (katalogy, brožury, návody, atd.)
  6. Překlady v lékařství/biologii
  7. Překlady technických a vědeckých článků
  8. Překlady propagačních materiálů
  9. Překlady zpráv o činnosti
  10. Překlady webových stránek