Sentro Překladatelské a Lokalizační služby

S vlastním velkým týmem překladatelů, kompetentních vedoucích projektů a korektorů je Sentro zaměřené zejména na lékařské, technické a právní překlady. Kromě těchto oborů společnost vzhledem ke svému týmu specialistů na DTP a design poskytuje řešení pro překlady webových stránek, počítačové sazby a designu.

Další speciální oblastí pro Sentro je verbální vzdělávací překládání (konsekutivní překládání). Schopné poskytovat celou řadu konsekutivních tlumočníků jak v Turecku, tak i v zahraničí, dodává společnost Sentro tyto služby nadnárodním společnostem po mnoho let v tomto oboru.