Sentro Překladatelské a Lokalizační služby

Obecné informace o simultánním tlumočení

 1. Simultánní tlumočník zajišťuje, aby si osoby, které nehovoří stejných jazykem, rozuměli.
 2. Simultánní tlumočník má nejzákladnější roli při plnění cílů mezinárodních jednání a vytváří žádost po opakování těchto jednání.
 3. Konferenční tlumočení je specifická profese a vyžaduje odborný výcvik.
 4. Tlumočník by měl být součástí nepřetržité konverzace a neměl by zanechat dojem prostředníka.
 5. Tlumočník by měl přeložit věty do druhého jazyka bez ztráty jakéhokoliv sociologického, ekonomického a kulturního významu.
 6. Sentro naplňuje své odpovědnosti, jelikož těmto požadavkům rozumí.

Simultánní systémy

 1. Kabiny a technické vybavení, používané během simultánních překladů, je v souladu s normami TS ISO 2603 a 4043.
 2. Digitální systém Bosch Integrus je k dispozici v našem materiálním inventáři.
 3. Sentro vlastní technickou infrastrukturu a personál k organizování souběžných událostí v 5 různých lokalitách.
 4. Sentro je jediným subjektem v Turecku, který současně zaměstnává jak překladatelské, tak technické personální týmy.
 5. Díky tomu je možné svěřit svou kompletní událost přímo nám.

Mono simultánní systém

Systém pro simultánní překlady z jednoho jazyka do druhého prostřednictvím jednoho kanálu.

Multi-kanálový simultánní tlumočnický systém

Systém pro simultánní tlumočení z mnoha zdrojových jazyků do několika cílových jazyků prostřednictvím přenosového tlumočení tam, kde je zapotřebí.

Infoport tlumočnický systém

Mobilní tlumočnický systém: systém pro překlady tvořen za pohybu, během pohybu po lokaci.

Můžete se pohybovat volně s mobilním infoport systémem.

Konsekutivní tlumočení

Tlumočení prováděno po jedné nebo několika větách hovořícího, které jsou následně přesně zopakované do cílového jazyka.

KROMĚ NABÍDKY SLUŽEB SIMULTÁNNÍHO TLUMOČENÍ NABÍZÍ SENTRO TAKÉ VEŠKERÉ VYBAVENÍ KE SPLNĚNÍ VAŠICH KOMPLETNÍCH POTŘEB PRO SIMULTÁNNÍ TLUMOČENÍ A ORGANIZACI. K ZÍSKÁNÍ VÍCE PODROBNÝCH INFORMACÍ, PROSÍME NAVŠTIVTE WWW.SENTROSIMULTANE.COM, WEBOVOU STRÁNKU, KTERÁ SE VZTAHUJE NA NAŠE SLUŽBY SIMULTÁNNÍHO TLUMOČNICTVÍ.