Sentro Překladatelské a Lokalizační služby

Důvěrnost

Na požádání vstupujeme do vzájemných dohod o zachování důvěrnosti s našimi zákazníky. Tyto smlouvy jsou závazné pro Sentro. Smlouvy o důvěrnosti vyřizujeme také s našimi zaměstnanci, stejně tak jako s našimi dodavateli služeb, pokud je to vyžadováno. Náš systém pro přenos souborů a systém pro ukládání souborů je vlastním majetkem společnosti Sentro a není otevřen třetím stranám.