Sentro Překladatelské a Lokalizační služby

15. ÚNORA 2012

Sentro Překladatelské a lokalizační služby bylo překladatelským sponzorem SUMMITU LIDSKÝCH ZDROJŮ 2012.

Sentro Překladatelské a lokalizační služby převzalo překladatelské sponzorství Summitu lidských zdrojů 2012 (Human Resources Summit 2012), konaného v Lütfi Kırdar Kongresovém a výstavním sále 15-16. února. Prosíme, navštivte www.insankaynaklarizirvesi.com pro podrobné informace o summitu, který byl zahájen sloganem “Čas transformace! Jste připraveni k obnově a růstu?“

22. PROSINCE 2011

Sentro Překladatelské a lokalizační služby bylo překladatelským sponzorem SUMMITU O MARKETINGU V ZÁKAZNICKÉ ÉŘE 2011.

Sentro Překladatelské a lokalizační služby převzalo překladatelské sponzorství Summitu o marketingu v zákaznické éře 2011 (Marketing in the Customer Era Summit 2011), konaný v Lütfi Kırdar Kongresovém a výstavním sále v období 7–8. prosince. Prosíme, navštivte www.pazarlamazirvesi.com pro podrobné informace o konferenci, která byla zahájena pod předsednictvím Petera Economidese sloganem „Láska je druhá odmocnina marketingu.“

17. ÚNORA 2011

Náš překladatel, Kenan Aydın, skončil druhý nejlepší v soutěži mladých překladatelů Evropské Unie 2011 (European Union Young Translators Competition 2011).

Během období vstupování do Evropské Unie (EU) se naše země harmonizuje s právním řádem EU (EU Acquis) stejně tak, jako překladatelství. V tomto rámci bylo zřízeno Ministerstvem Evropské Unie Oddělení koordinace překladatelství (CTD). CTD koordinuje aktivity překladu evropských právních řádů do turečtiny, a řídí lingvistické, technické a právní korektury těchto překladů ve spolupráci s odpovídajícími veřejnými subjekty a institucemi, jakož to i aktivity pro vytvoření terminologické databáze EU.

Turečtina bude zahrnuta mezi oficiální jazyky EU, jakmile se Turecko stane členským státem EU. Mnohojazyčnost je základním principem EU a EU má v současnosti 23 oficiálních jazyků. Jedno z největších překladatelských center na světě, zaměstnávající 1750 lingvistů, je tudíž řízeno Evropskou komisí.

Soutěž byla pořádána 17. prosince 2011 v Istanbulu. Soutěže se zúčastnili studenti z 24 univerzit a 34 fakult. Zúčastnění studenti byli rozděleny dle univerzit. Celkem se v této soutěži poměřilo 93 studentů, 55 v angličtině, 19 ve frančtině a 19 v němčině.

Text o EU byl v soutěži překládán do turečtiny. Zdrojový text byl připraven v jednom z obchodních jazyků EU: angličtině, francouzštině a němčině.

Hodnotí komise pro Překladatelskou soutěž EU, která se skládala ze členů Ministerstva EU, vyhodnotila soutěž. Hodnotící kritéria zahrnují schopnosti ve zdrojovém a cílovém jazyce, správné používání terminologie EU a dodržování gramatických pravidel.